Cuộc đua Tower

image races

Thời gian biểu

image race
05d:03h
Tất cả các loại tiền tệ

Monthly promotion race

Promo
Quỷ Giải thưởng
currency icon500
image race
03h:49m
currency iconTWG

Cuộc đua Tower tiếp theo

TWG
Quỷ Giải thưởng
currency icon25
image race
15h:49m
Tất cả các loại tiền tệ

Cuộc đua Tower tiếp theo

Daily
Quỷ Giải thưởng
currency icon50
Ra mắt Cuộc đua2,115
Tổng thắng6.48 BTC
decoration landing
decoration landing
decoration landingdecoration landingdecoration landingdecoration landingdecoration landing

Người thắng Cuộc đua trước

currency icon 15
2
avatar
Bóng ma
currency icon 10
currency icon 7.5

Quy tắc

  1. Một tài khoản cho mỗi người tham gia — không tham gia Cuộc đua từ nhiều tài khoản. Hãy cho người khác một cơ hội, tham lam điều không tốt.

  2. Tham gia là bắt buộc — bạn cần phải Tham gia Cuộc đua để tham gia vào cuộc đua đó. Bạn có thể Tham gia cho đến khi Cuộc đua kết thúc.

  3. TWG chỉ dành cho các Cuộc đua TWG — TWG bị loại trừ khỏi Cuộc đua trên tất cả các loại tiền tệ. Theo dõi các Cuộc đua TWG và đặt cược TWG của bạn để giành được tiền thật tại đó.

  4. Tất cả các loại tiền đều được chuẩn hóa — tất cả các cược sẽ được chuẩn hóa thành Bitcoin để bạn có thể đặt cược bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào bạn có.

Hãy ở lại cùng chúng tôi

Các cuộc đua có thể đoán trước không phải lúc nào cũng thú vị. Bất cứ khi nào tôi muốn tổ chức một Cuộc đua lớn, tôi sẽ làm như vậy trong khoảng thời gian không lâu! Vì vậy, bạn nên theo dõi thông báo của tôi để không bao giờ bỏ lỡ hành trình thú vị!