goblin image

Monthly Deposit Bonus

14 Sep7 Oct
End in:06d:00h

Tiền thưởng Tiền gửi tăng số tiền đã gửi. Điều này cho phép bạn có được số dư lớn hơn để thực hiện các chiến lược phức tạp hơn, đặt nhiều cược hơn, tăng số tiền đặt cược và đơn giản là giành chiến thắng nhiều hơn.

Chơi như thế nào?

Tôi có thể nhận Tiền thưởng Tiền gửi ngay bây giờ không?

comet image

Tôi có thể nhận Tiền thưởng Tiền gửi ngay bây giờ không?

Đăng nhập hoặc đăng ký để kiểm tra xem bạn có những ưu đãi Tiền thưởng Tiền gửi có hiệu lực nào hay không. Nhận nó và giành chiến thắng!

Tại sao lại là Tiền thưởng Tiền gửi?

goblin image

Tại sao lại là Tiền thưởng Tiền gửi?

Tiền thưởng Tiền gửi tăng số tiền gửi.

Số dư lớn hơn cho phép bạn đặt nhiều cược hơn, chơi với số tiền cược lớn hơn và kết quả là giành được nhiều tiền hơn.

Lợi ích

Có được ХР nhanh hơn

Ngay cả khi mở khóa Tiền thưởng Tiền gửi, tất cả các cược đã đặt đều được tính vào mức tăng XP!

Số dư lớn hơn cho Cuộc đua

Tổng số dư Tiền thưởng Tiền gửi có thể được sử dụng để tham gia Cuộc đua ngay cả khi đang mở khóa!

Quy tắc

Nhận Ưu đãi

Tiền thưởng Tiền gửi làm tăng đáng kể tỷ lệ cược của bạn nên chúng tôi không thể chạy nó mọi lúc.

Gửi Tiền

Nhận tiền để mua tiền thưởng. Số tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào giá của nó.

Mở khoá Tiền thưởng

Đặt số tiền cược cần thiết và nhận toàn bộ tiền thưởng cho chính mình!