• 3
 • 2
 • 2
 • J
 • 2
 • W
AA
33
currency icon
Vòng chơi cuối
 • 20
 • 50
 • 100
 • 200
 • 22
  5x
 • 33
  2x
 • 44
  1x
 • 55
  1x
 • 66
  1x
 • 77
  1x
 • 88
  1x
 • 99
  0x
 • JJ
  3x
 • QQ
  2x
 • KK
  1x
 • AA
  1x
 • W
  1x
Red 53%Black 47%
Người dùngTarget/MultiplierThanh toán
Chưa có cược nào